Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Hùng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Hoàn kiếm Hà Nội - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Mình 26 tuổi đi làm rồi giờ muốn học thêm để xong thpt

Ngày tiếp nhận
23 Tháng 4 20182018-04-23 15:44:59