Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mỹ Lý

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 11, quận 6. - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Tôi đã học xong lớp12 nhưng không đậu tốt nghiệp. Nhưng tôi đã nghĩ học cũng 7 năm rồi. Bây giờ tôi bắt đầu học lại có muộn quá không? Vì lý do công việc của tôi cần bằng tốt nghiệp lớp12.

Ngày tiếp nhận
24 April 20182018-04-24 03:15:59