Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mỹ Lý

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 11, quận 6. - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Tôi đã học xong lớp12 nhưng không đậu tốt nghiệp. Nhưng tôi đã nghĩ học cũng 7 năm rồi. Bây giờ tôi bắt đầu học lại có muộn quá không? Vì lý do công việc của tôi cần bằng tốt nghiệp lớp12.

Ngày tiếp nhận
24 Tháng 4 20182018-04-24 03:15:59