Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị Diệu Tâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Gia Lai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Gia Lai - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Đắk Cơ - Gia Lai

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 4 20182018-04-25 08:33:31