Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thanh huyền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nam - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Duy tiên - Hà Nam
Thông tin chia sẻ
Tôi đang học dở lớp 12 thì nghỉ học vì điều kiện gia đình khó khăn tôi đã lập gia đình hiện tại tôi muốn đi học để có thể học lên cao hơn.

Ngày tiếp nhận
25 April 20182018-04-25 10:14:57