Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyen thuy thuy trang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: quận 2 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
05 August 20182018-08-05 10:43:11