Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
ĐỖ GIAI NGỌC

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Đống Đa - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
05 August 20182018-08-05 16:13:52