Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Minh Toàn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Tôi Học Được Tới Lớp 10 , Do Điều Kiện Khó khăn , Tôi Phải Nghĩ Nữa Chừng, Và Phải Đi Làm Phụ Giúp Gia Đình , bây giờ tôi Muốn học lại lấy bằng cấp 3 do , thời gian đi làm củng hơi nhiều , bổi tối 2 , 4 ,6 chủ nhật tôi rất rảnh từ 6h tới 10h .

Ngày tiếp nhận
06 August 20182018-08-06 01:38:09