Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương ngô thành tiến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện thống nhất đồng nai - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Vì lúc nhỏ chưa y thức được nên đã nghĩ học sớm

Ngày tiếp nhận
06 Tháng 8 20182018-08-06 10:49:02