Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Diễm My

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận ninh kiều - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
E học xong 12 nhưng bị rớt tốt nghiệp muốn học lại để lấy bằng tốt nghiệp

Ngày tiếp nhận
06 Tháng 8 20182018-08-06 11:32:53