Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị Tiệp

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thanh Hóa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thanh Hóa - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
Thông tin chia sẻ
Do cuộc sống trước đây khó khăn

Ngày tiếp nhận
06 Tháng 8 20182018-08-06 15:22:32