Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Thị Hồng Hạnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
06 Tháng 8 20182018-08-06 16:00:31