Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Bích Phương

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình học hết lớp 9 mình nghỉ . Giờ cũng mất hết căn bản tại nghỉ học cũng lâu rồi

Ngày tiếp nhận
07 August 20182018-08-07 03:44:17