Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Thanh Ngọc Phấn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình hỏi cho cháu mình , cháu thi lớp 7 mà không đậu thì chọn sao ? nhờ tư vấn dùm. Ba mẹ cháu bận việc và lo cho em nhỏ nên nhờ mình tìm và kèm giúp cháu.

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 8 20182018-08-08 03:32:40