Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Thị Trúc Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Đức Hoà - Long An
Thông tin chia sẻ
E muốn hoàng thành tốt nghiệp các cấp để thi vào trường nghề mà em mơ ước

Ngày tiếp nhận
08 August 20182018-08-08 09:56:16