Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Thị Trúc Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em chưa hoàn thành tốt nghiệp cấp 2 và bây giờ em muốn hoàn thành nó để thi vào trường nghề mà em thích

Ngày tiếp nhận
08 August 20182018-08-08 09:58:45