Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Công Tú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tp Biên Hòa - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Hiện tại em đang làm tài xế, nếu có thể thì em xin học vào ngày cuối tuần ạ.

Ngày tiếp nhận
08 August 20182018-08-08 11:16:31