Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Công Tú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tp Biên Hòa - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Hiện tại em đang làm tài xế, nếu có thể thì em xin học vào ngày cuối tuần ạ.

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 8 20182018-08-08 11:16:31