Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm lương hoàng nhựt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Cần thơ - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
08 August 20182018-08-08 16:07:06