Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần huyền trang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Từ liêm - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
08 Tháng 8 20182018-08-08 16:42:23