Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Khánh Đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
09 Tháng 8 20182018-08-09 03:27:12