Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Minh Phụng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Học Lấy bằng cấp 3 lâu không ạ

Ngày tiếp nhận
30 Tháng 9 20182018-09-30 05:58:26