Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Đạt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận Thủ Đức -

Ngày tiếp nhận
01 October 20182018-09-30 17:11:41