Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn phước lộc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện bến cát - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn ba mẹ em phải rày đây mai đó đi làm mưu sinh kiếm sống cho nên em cũng nghỉ học sớm để đi phụ giúp cha mẹ hôm nay em muốn đi học lại tìm một tương lai

Ngày tiếp nhận
01 Tháng 10 20182018-09-30 17:52:32