Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Lưu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố mới Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Hiện tại đang làm CTY nên thời gian cũng hơi khó khăn xíu . Mong mọi người giúp để !

Ngày tiếp nhận
05 Tháng 10 20182018-10-05 12:55:43