Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ thị mỹ vân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận tân bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Điều kiện chi phí gia đình không cho phép học tiếp.

Ngày tiếp nhận
06 October 20182018-10-05 17:29:15