Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Vương Bảo Ngọc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai bà trưng - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
07 Tháng 10 20182018-10-07 14:54:02