Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Văn võ kiều mi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Bến tre -
Thông tin chia sẻ
E đã nghĩ học năm lớp 6 nay cũng mấy năm ròi bây giờ em muốn vừa đi học vừa đi làm thì có đựơc khong

Ngày tiếp nhận
08 October 20182018-10-08 06:33:14