Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị liệu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Gia Lai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Gia Lai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: R - Gia Lai

Ngày tiếp nhận
08 October 20182018-10-08 15:32:47