Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Văn Hưng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tây Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tây Ninh - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Châu Thành - Tây Ninh
Thông tin chia sẻ
Xưa gia đình nghèo nên không có điều kiện. Rất mong học lại để tương lai tươi sáng hơn

Ngày tiếp nhận
09 October 20182018-10-09 02:58:12