Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thanh hiếu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận bình thạnh -
Thông tin chia sẻ
Năm sau mới học được năm 2019

Ngày tiếp nhận
11 Tháng 10 20182018-10-11 02:58:50