Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Quốc Cường

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống khó khăn nên e muốn học để có bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
11 Tháng 10 20182018-10-11 04:05:19