Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê nguyễn hồng phúc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Gò vấp - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
11 Tháng 10 20182018-10-11 13:20:46