Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương minh khá

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tân thành - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thông tin chia sẻ
Tôi muốn học đại học từ xa nhưng không có bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
12 October 20182018-10-11 17:23:18