Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Quốc Việt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quy Nhơn - Bình Định

Ngày tiếp nhận
12 October 20182018-10-12 15:10:39