Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Tuyết Trâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
13 October 20182018-10-13 09:18:56