Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Quang Minh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận 12, Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Xin chào, em đã có giấy hoàn thành lớp 12 nhưng không đủ điểm đậu tốt nghiệp thì học như thế nào ạ. Điểm phẩy cuối năm 12 là 5,7.

Ngày tiếp nhận
14 Tháng 10 20182018-10-14 03:04:08