Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi thị ngọc diểm Diễm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Ho môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em gặp khó khăn trong công việc vì không có băng cap3

Ngày tiếp nhận
15 October 20182018-10-15 13:19:46