Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Lưu Ngân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Quận Thanh Xuân, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
18 Tháng 10 20182018-10-17 18:38:40