Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm long hồ

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
E sn 22/6/1999. lúc trước em đang học dang dỡ lớp 8. Vì hoàn cảnh khó khăn nên em phải nghĩ học. Giờ e mún học tiếp hết cấp 2 để đăng kí học nghề

Ngày tiếp nhận
18 October 20182018-10-17 22:51:21