Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lương Thế Chiến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: 1,3 -
Thông tin chia sẻ
Em sinh năm 96 do hoàn cảnh khó khăn nên em nghỉ học sớm... Mong quý Thầy cô tư vấn giúp đỡ cho em

Ngày tiếp nhận
20 October 20182018-10-20 01:02:03