Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Văn Hộ

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Châu Thành - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn không có chị phí để duy trì tiếp tục nên mới học xong cấp 2 lấy bằng cấp 2 là tôi phải đi làm để trang trãi cuộc sống.

Ngày tiếp nhận
20 October 20182018-10-20 06:32:10