Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Tấn Việt

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thủ Thừa - Long An
Thông tin chia sẻ
Do ngày đó nhà nghèo nên em sớm bỏ học đi lam.giơ rât mong được học lại

Ngày tiếp nhận
20 October 20182018-10-20 14:58:18