Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
LÊ THANH PHONG

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh:

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận bình Tân -
Thông tin chia sẻ
Em muốn có bằng để đi nhật bản làm việc

Ngày tiếp nhận
21 October 20182018-10-21 00:29:40