Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Nhi Đồng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tiền Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tiền Giang - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Cái Bè - Tiền Giang

Ngày tiếp nhận
25 November 20182018-11-25 13:24:31