Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Chí Tài

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: TP quy nhơn - Bình Định

Ngày tiếp nhận
26 November 20182018-11-26 07:43:21