Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần hoài bảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Trà Vinh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Trà Vinh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Trà vinh - Trà Vinh

Ngày tiếp nhận
26 November 20182018-11-26 12:16:59