Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần hoài bảo

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố cần thơ - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
26 November 20182018-11-26 12:26:05