Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn trung hiếu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bình chánh hoặc quận 8 thành phố hồ chí minh - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
26 November 20182018-11-26 15:08:34