Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Công Thành

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Vì em muốn lấy bằng kinh doanh

Ngày tiếp nhận
28 November 20182018-11-28 15:17:52