Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ phụng hiệp

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 8 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Lúc trước thiếu điều kiện nên phải nghỉ

Ngày tiếp nhận
29 November 20182018-11-29 09:52:50