Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Huỳnh Công Phú

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Long

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Long - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Vĩnh long - Vĩnh Long
Thông tin chia sẻ
Tôi đã học lớp 12 được 3 tháng nhưng do nhà có biến cố xảy ra nên tôi phải nghĩ học ngang đột xuất , nay tôi muốn học lại lấy bằng lớp 12 mong được sự giúp đỡ ạ . Chân thành cám ơn .

Ngày tiếp nhận
02 December 20182018-12-02 04:47:04